BULLETIN (landslið)

NM 84 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Bull 6        
NM 86 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Bull 6 Bull 7        
NM 88                      
NM 90 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5            
NM 92 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5            
NM 94 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Bull 6        
NM 96 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Butler        
NM 98 Bull 1 Bull 2 Bull3 Bull 4 Bull 5            
NM 00 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Bull 6          
NM 03 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4            
NM 05 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5 Bull 6 Bull 7 Bull8 Bull9 Bull10
NM 07 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4 Bull 5          
NM 09 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4              
NM 11 Bull 0 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4            
NM 13                      
NM 15                      
NM 17                      
NM 19 Bull 1 Bull 2 Bull 3 Bull 4